Eind 2013 is het Project “Rondom Kamperland” gestart om de leefbaarheid van Kamperland te verbeteren. In 2015 heeft de dorpsraad een ontwerp voor de Veerweg laten maken, te weten “het lint verbindt”. Met dit plan wordt de omgeving opgewaardeerd en wordt het gebied aantrekkelijker gemaakt. In vervolg daarop is er een verkeerscirculatieplan opgesteld. Om de plannen te realiseren is er een uitvoeringsplan met 4 delen gemaakt door de dorpsraad Kamperland, ondernemers-vereniging Kamperland, gemeenschappelijke ondernemers Noord-Beveland en de gemeente Noord-Beveland. Dit plan is besproken en toegelicht tijdens bewonersavonden. Deel 1, 2 en 3 zijn reeds uitgevoerd, nu is deel 4 aan de beurt. Dit betreft het deel van de Veerweg tussen de kruising A. van Heestraat – Veerweg en de kruising Westhavendijk – Veerweg.

Op basis het oorspronkelijke plan en de afstemmingen met de dorpsraad, ondernemersvereniging en de diverse informatieavonden zijn we tot het ontwerp gekomen dat  digitaal te bekijken via www.noord-beveland.nl/Veerweg

Er gaan twee verschillende werkzaamheden uitgevoerd worden.

  1. DNWG is aan het werk om de water- en gasleiding en elektriciteitskabel te vervangen, dit duurt ongeveer t/m november
  2. De gemeente gaat de Veerweg herinrichten en hemelwaterriool aanleggen. Er wordt november 2021 gestart met werkzaamheden. De werkzaamheden beginnen aan de kant van A. van Heestraat en zullen doorgaan richting de Westhavendijk.

Als u vragen of meer informatie wilt dan kunt u contact opnemen per telefoon of e-mail met de gemeente Noord-Beveland. Uiteraard bent u ook welkom op ons gemeentehuis.