Ontstaan dorpsraad

Ontstaan

Nadat de Gemeente Noord-Beveland zich had uitgesproken om in elke kern graag een dorpsraad te zien, is de dorpsraad Kamperland in december 2010 vanuit een bewonersinitiatief ontstaan.
Sinds de oprichting is er gewerkt aan de personele invulling van de dorpsraad, thans bestaande uit 9 personen.
Tijdens de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 02 maart 2011 gaf 98% van de stemmers daarbij het groene licht voor de dorpsraad Kamperland.
De formele status werd vastgelegd in een stichtingsakte waardoor de dorpsraad formeel door het leven gaat als “Stichting Dorpsraad Kamperland”. In de dagelijkse praktijk onder de werknaam “Dorak”.
Intern werd een dagelijks bestuur gekozen met een voorzitter, secretaris, penningmeester en overige bestuurders. U kunt deze vinden onder het label “Bestuur” van deze website.

Intussen zijn al enkele succesjes geboekt bij het oplossen van de door inwoners ondervonden knelpunten in ons dorp, meestal van infrastructurele aard. Daarbij is ook gebruik gemaakt van het instrument van de bekende jaarlijkse “Schouw”.

2012 staat in het teken van het mobiliseren van de inwoners individueel dan wel via verenigingen en instellingen ter bevordering van burgerparticipatie.
Daarnaast heeft 2011 aangetoond dat ook de gemeente haar volledige medewerking verleent om de huidige leefbaarheid van Kamperland te bewaken en te verbeteren.