De bewonersbijeenkomst voor het project “Het Lint Verbindt” werd georganiseerd aansluitend op de Algemene Jaarvergadering (AV) van de Stichting dorpsraad Kamperland. Hiervoor waren alle dorpsbewoners uitgenodigd in het dorpshuis aan het Alexiaplein te Kamperland.

De voorzitter van de dorpsraad Kamperland heette iedereen van harte welkom en opende de presentatie van het project “Het Lint Verbindt”. In totaal waren er ongeveer 50 geïnteresseerden aanwezig. Naast bewoners waren tevens de beleidsmedewerkster Janet Jansen-van Dalen en wethouder Adrie van der Maas van de gemeente Noord-Beveland aanwezig.

Als eerste werd het woord gegeven aan Janet Jansen-van Dalen. Zij gaf aan het initiatief van de dorpsraad als positief te zien vooral in het licht van het begrip burgerparticipatie, waardoor initiatieven vanuit de burger ook ruimte krijgen om zich verder te ontwikkelen. Echter zijn er ook andere en meerdere ontwikkelingen binnen onze gemeente en daarom is het de wens van de gemeenteraad om deze initiatieven zo veel als mogelijk te coördineren en in samenhang te bezien. Daartoe is het project “Rondom Kamperland” in het leven geroepen waarbij de Gemeenteraad “leading” is bij het samengaan en de prioritering van de verschillende initiatieven. Hierdoor kan wildgroei worden voorkomen.

Het nog in ontwikkeling zijnde plan “Het Lint Verbindt” wordt overigens wel doorontwikkeld onder regie van de dorpsraad zelf en geldt als zelfstandig onderdeel van het project “Rondom Kamperland” van de gemeente.

“Het lint verbindt” wordt hierbij van zodanig belang geacht, dat voor de verdere ontwikkeling hiervan door de gemeenteraad gelden ter beschikking zijn gesteld.

Vervolgens werd door middel van een Prezi presentatie met toelichting door de voorzitter van de dorpsraad Kamperland, de aanwezigen geïnformeerd over de vorderingen van het genoemde project. Na beëindiging hiervan werd gelegenheid geboden hierover vragen te stellen en op of aanmerkingen kenbaar te maken.

Hierbij ontstond een levendige discussie waarbij het initiatief van de dorpsraad positief werd ontvangen en waarbij de aanwezigen op en aanmerkingen plaatste. In algemene zin kan gesteld worden dat de kern van het project daarbij overeind bleef maar dat over de invulling daarvan opmerkingen werden geplaatst.

De voorzitter van de dorpsraad en presentator van de avond dankte de aanwezigen voor hun inbreng en gaf aan deze inbreng van wezenlijk belang te vinden voor het draagvlak. De informatie op deze avond opgedaan zal zeker worden betrokken bij de nadere invulling van het project.

Nadat door de aanwezige Wethouder Adrie van der Maas de aanwezigen namens de gemeente nog een consumptie werd aangeboden, sloot de voorzitter de bijeenkomst met de mededeling dat via onze website de bewoners van de ontwikkelingen op de hoogte zouden worden gehouden en er waarschijnlijk meerdere informatie en inbreng avonden zouden worden georganiseerd.

Houdt daarom de website goed in de gaten om zo ook uw stem te laten horen!