Donderdagavond 9 oktober heeft de Gemeenteraad “Unaniem Nee” gezegd tegen het plan om het VVV kantoor van de Veerweg te verplaatsen naar het winkelcentrum.

Wij als dorpsraad hadden middels een brief aan de gemeenteraad en B&W sterk aangedrongen om dit voorgenomen plan niet uit te voeren. Ook diverse bewoners hebben dat aan de gemeente te kennen gegeven.
De argumentatie voor een “Nee” was voor alle fracties nagenoeg gelijk aan de argumenten die de dorpsraad in haar advies had aangegeven. De dorpsraad dankt dan ook allen die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit resultaat.
Gezegd moet worden dat B&W hierover kan beslissen en zal dinsdag a.s. dan wel dinsdag daarop nog een formeel besluit gaat nemen! Het unanieme “Nee” van de gemeenteraad laat echter niets te wensen over en algemeen mag worden aangenomen dat de VVV in de Veerweg blijft!”