Van de week hebben jullie in jullie brievenbus een uitnodiging mogen ontvangen over de bijeenkomst op 21 oktober.

Wilt u ook een bijdrage leveren aan de toekomst van uw dorp? Zorg dan dat u hierbij aanwezig bent.
Wij hechten veel waarde aan uw inbreng.
Uitnodiging, programma, bewoners en ondernemers