De dorpsraad van Kamperland krijgt vers bloed. Na tien jaar vindt voorzitter Wim Jalink het tijd om plaats te maken bij Dorak. Toine Bos heeft de voorzittershamer op 1 januari van hem overgenomen.

,,Er is in die tien jaar heel veel gebeurd en heel veel veranderd”, blikt scheidend voorzitter Jalink terug. ,,Maar als je op een bepaald moment merkt dat het vuur een vuurtje wordt, als je merkt dat je eigen groeiende bedrijf steeds meer aandacht opslokt, dan wordt het tijd om het stokje over te dragen.” De vertrekken­de voorzitter vertrekt niet helemaal bij Dorak, maar de nieuwe voorzitter is ook niet helemaal nieuw. De jarenlange ervaring van Jalink gaat echter niet verloren voor Dorak. ,,Ik blijf actief lid van de dorpsraad, daarvoor ben ik te veel betrokken. Dorak loslaten vind ik echt lastig, maar ik wil niet langer de verantwoordelijkheid hebben om te moeten.” De vertrekkende voorzitter vertrekt dus niet helemaal bij Dorak, maar de nieuwe voorzitter is ook niet helemaal nieuw. ,,Wij zijn op 2 januari 2019 in Kamperland komen wonen, in het hartje van de Veerweg”, vertelt Bos. ,,In november van datzelfde jaar ben ik al bij Dorak terechtgekomen. Ik ben heel blij dat ik de rol van Wim over kan nemen.”

Met ideeën blijven komen

Bos kan aan de slag in een tijd waarin dorpsraden steeds belangrijker worden. ,,Het is de tijd van de toenemende burgerparticipatie. Daarom moeten we de samenwerking met de gemeente blijven zoeken. Zorgen dat de dorpsgenoten input blijven leveren, met ideeën blijven komen. Zo wordt de dorpsraad steeds meer een verlengstuk van de gemeente.” Naast burgerparticipatie heeft de nieuwe voorzitter nog een hele lijst met aandachtspunten. Bos: ,,De infrastructuur van het dorp, het onderwijs, het leefcomfort (waar ook de verenigingen onder vallen), maar ook het openbaar vervoer. Allemaal zaken die onze aandacht vragen.”

Erg trots op Veerweg

Waar de één vooruit kijkt, blikt de ander ook een beetje terug. Zo is Jalink erg trots op wat de dorpsraad met de Veerweg heeft bereikt. ,,Toen ik er een jaar zat kwam het nieuwe winkelcentrum. Hartstikke mooi en luxe natuurlijk, dat vonden wij ook. Maar we waren toch een beetje bang dat de Veerweg leeg zou gaan lopen. Dat de ondernemers er weg zouden trekken. Terwijl wij wilden dat de Veerweg een promenade  naar de haven zou worden.” Het vormde de aanzet tot een grootscheepse aanpak van de Veerweg. ,,Het was eerst het pleinen-plan en later werd dat Lint Verbindt. Daar zijn nu de eerste resultaten van te zien. Een project van ruim 1,4 miljoen euro en dat heb je als dorpsraad toch maar mooi naar voren gebracht. Daar zijn we allemaal erg trots op.”

Nieuwe aanwas

De toekomst ziet er dan ook rooskleurig uit voor Dorak. Bos: ,,Een paar leden van de dorpsraad hebben aangegeven te willen vertrekken. Dus we hebben nieuwe aanwas nodig. Daar hebben we flyers voor verspreid en daar is heel enthousiast op gereageerd. Dinsdag hebben we gesprekken met zeven geïnteresseerden. Terwijl we maar drie plekken in kunnen vullen.”Ook de vertrekkende voorman heeft er alle vertrouwen in. Maar hij heeft toch ook nog wel een puntje van zorg. Dat betreft niet zozeer zijn opvolger, maar de toekomst van het VVV-informatiepunt in Kamperland. De VVV houdt namelijk op te bestaan in zijn oude vorm en de gemeenteraad wil nu een nieuw informatiepunt voor toeristen inrichten bij het winkelcentrum aan de rand van het dorp.

Kort van memorie

,,Het VVV zit nu in de Veerweg en komt straks misschien buiten het dorpscentrum. Terwijl er in de Veerweg een ondernemer is die dat informatiepunt wil hebben. En nog geen vier jaar geleden meldde diezelfde gemeenteraad ‘uiterst teleurgesteld te zijn als die VVV niet in de Veerweg zou komen’. Omdat ze vonden dat zo’n toeristisch punt in de dorpskern hoort. Ze dachten er zelfs aan om de subsidie te stoppen”, aldus Jalink. ,,Wij maken ons er zorgen over dat de gemeenteraad zo kort van memorie is.”

Bron: PZC