Veerse gatdam project22KAMPERLAND – Een schiereiland van 40.000 vierkante meter groot, waarvan 25.000 vierkante meter publiek toegankelijk.

Op het resterende deel worden hotel, duinwoningen en boathouses gerealiseerd. Dinsdag heeft Marco Doeleman van Zeeuwse Lagune zijn plannen voor het Veerse Damhotel aan de portefeuillewethouder van de gemeente Noord-Beveland gepresenteerd. Uitgangspunt is herstel van de in het Veerse Meer onder water verdwenen Plaat van Onrust. Het plan is het achtste ontwerp dat in tien jaar tijd de revue passeert.  Het is geen kant-en-klaarplan maar een eerste schets op basis van de randvoorwaarden die gesteld zijn in  het eind november door de raad van Noord-Beveland vastgestelde ruimtelijk toetsingskader. Daarin zijn  onder meer de maximale hoogte (16 meter) en de mate van vrij zicht die er op de Schotsman moet blijven, opgenomen. Met behulp van een kwaliteitsteam worden de plannen verder uitgewerkt.

 

Bron: PZC