Dorpsraad Kamperland is natuurlijk al een poosje bezig om te bekijken welke mogelijkheden er zijn om Kamperland levendig te houden. Daaruit vloeide al snel het idee: “Het lint verbindt.” Maar 5 maanden geleden werden de ideeën bekeken en opgezet door de echte specialisten. In augustus 2015 was het zo ver, en de keuze werd gemaakt om met architecten bureau RoosRos en Spacevalue verder te gaan. De reden hiervoor, is omdat de dorpsraad het belangrijk vind dat bewoners en ondernemers ook hierin worden betrokken. In september begonnen de eerste workshops over de Veerweg, brainstorm sessies om precies te zijn. Na veel input van de bewoners, specialistische kijk op bepaalde situaties, ideeën van ondernemers, maar ook gezellige avonden waarbij een grote opkomst was en Kamperlanders aanwezig waren, is hier het rapport uiteraard ook voor jullie terug te lezen. Wij kunnen in ieder geval terugkijken op succesvolle dagen. Bedankt hiervoor!.

Veel leesplezier!

Rapportage Kamperland Het lint Verbindt