Het is weer zo ver….

Rabobank stelt met de Rabobank Clubkas Campagne een deel van hun winst beschikbaar voor ondersteuning aan lokale (sport)verenigingen en maatschappelijke instanties. Leden van Rabobank Walcheren/Noord-Beveland kunnen tijdens deze campagne hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen.

Morgen, dinsdag 2 april ontvangen de leden hun stemkaart.Rabo dorak

Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt.

Dit jaar heeft de Rabobank €125.000 te verdelen!

Wij hopen dat u dit jaar ook weer op de Dorpsraad kamperland stemt.

Alvast bedankt voor uw stem!

Bestuur Dorak!