De gemeente krijgt hiervoor een vergoeding van de Stichting Netvang en wel 400,00 euro per ton plastic. Dit dekt bij lange na niet de kosten maar als schoonste gemeente van NL wil de gemeente Noord-Beveland hier wel aan deelnemen.

Onze gemeente heeft het verzamelen uitbesteed aan de ZRD. Klachten en dergelijke moeten ook daar gemeld worden. In meerdere gemeenten word er op deze manier al ingezameld zoals Sluis en Kapelle.

De ZRD geeft aan dat er weinig klachten zijn over wegwaaien en kapot gaan van zakken, de mensen binden ze aan elkaar of leggen ze ergens tegenaan waar ze niet weg kunnen waaien. Om deze reden heeft onze gemeente wel gekozen voor een dikkere kwaliteit zakken om scheuren en dergelijke te voorkomen.

Het inzamelen van het plastic is een succes gebleken in die zin, dat er in de eerste afhaal ronde meer is binnengekomen dan was verwacht.

Waarom er niet gekozen is voor ophalen in de buitengebieden is, dat de verwachte omzet daar laag is, de logistieke route veel extra meters kost en de kans op wegwaaien groter is.

Er zijn nu ook al proeven in verschillende gemeentes met oranje bakken waar plastic/ papier ingezameld wordt. Naast bakken voor blik, glas en groen kan dit in de toekomst er toe leiden dat onze eigen grijze bak niet meer nodig zal zijn. Dit zal echter nog even duren.

Dus kom op mensen inzamelen dat plastic en voor degene die zich nog zorgen maakt over het wegwaaien heeft de ZRD als tip! Vul een lege fles met (wat) water dan maak je de zakken zwaarder.