Op dinsdag 11 oktober 2022 werd het project Rondom Kamperland afgesloten bij Amable.

In maart 2013 is bij de dorpsraad van Kamperland het idee ontstaan voor een 4 pleinenplan. Net als de gemeente maakte ook de dorpsraad zich zorgen over de verpaupering en leegloop van winkels en horeca door de nieuwbouw van het winkelcentrum aan de Ruiterplaatweg. Het 4 pleinenplan is uiteindelijk omgedoopt tot het plan ‘Het lint verbindt’ en dit is weer opgenomen in het grotere plan ‘Rondom Kamperland’.

Gemeente, de dorpsraad en de ondernemersvereniging van Kamperland, hebben samen geprobeerd om de inwoners van Kamperland en de ondernemers zo goed mogelijk te betrekken bij het project. We kunnen nu al wel voorzichtig concluderen dat we erin zijn geslaagd om van de Veerweg, Ruiterplaatweg en verdere omgeving een aantrekkelijk gebied te maken te om doorheen te fietsen of in te verblijven. Daardoor willen ook ondernemers zich weer in de Veerweg vestigen.

Inmiddels zijn de verschillende verkeersmaatregelen die deel uitmaken van dit project afgerond. Onlangs is namelijk het laatste gedeelte van de Veerweg in Kamperland gereedgekomen. De afsluiting kreeg een feestelijk en ludiek tintje. Iedereen die heeft meegewerkt aan het project en andere belangstellenden, zoals de bewoners en ondernemers van Kamperland, waren. Voor de ludieke handeling reden vertegenwoordigers van de gemeente, ondernemersvereniging Kamperland en de Dorpsraad op e-shoppers (gratis ter beschikking gesteld door On the Move) een rondje op de Veerweg.

Is het werk nu klaar? Zeker niet, want er zijn altijd verbeteringen te realiseren in Kamperland.