Het aanleggen van een nieuw hemelwaterriool, het aanleggen van kolkaansluitingen, vervangen van de bestaande asfaltverharding in de rijbaan en het vervangen van de bestaande bestrating in trottoirs en parkeervakken. Allemaal onderdeel van het plan Rondom Kamperland. Na het vernieuwen van de leidingen (gas en elektriciteit) wordt er nu flink gewerkt aan het zichtbare, de weg en het trottoir. Op de foto de mannen van Van Gelder die werken in weer en wind  aan de Veerweg. Ze verdienden wel koffie en warme appelflappen om er daarna weer stevig tegen aan te gaan. Het gaat nu om de Veerweg tussen de A. van Heestraat en de Ripstraat.