Zicht op de Veerweg vanaf Amable
Zicht op de Veerweg vanaf de Ripstraat richting Noordstraat

 

 

 

De Veerweg wordt steeds mooier. Tussen de Noordstraat en de Vijverlaan zijn de trottoirs gereed, parkeervakken aangelegd en is de weg opnieuw geasfalteerd. Belangrijker is misschien nog wel het werk dat onder de bestrating en het asfalt is verricht met de vernieuwing van de leidingen en het aanleggen van een hemelwaterriool (blauwe strook). 

De komende weken wordt er verder gewerkt  aan het laatste deel tussen de Vijverlaan en Oosthavendijk. DNWG heeft gemeld dat men  achterloopt op de planning en nu eind februari klaar hoopt te zijn met werkzaamheden aan de kabels en leidingen. Daarna zal er nog bestrating en asfaltering moeten plaatsvinden. Oorspronkelijk zou de gehele Veerweg half maart klaar zijn. Dat zal wel een paar weken uitlopen. Zullen we gokken op eind maart?

 

 

 

 

 

Op de foto de Veerweg vanaf de Vijverlaan.

Veerweg tussen Ripstraat en Vijverlaan gereed
Werk in uitvoering tussen Vijverlaan en Oosthavendijk