Uitnodiging inloopavond 18 december

Samen met de dorpsraad van Kamperland (Dorak),de ondernemingsvereniging (OVK) en de gemeente wordt nog steeds aan het plan Rondom Kamperland gewerkt. Wij willen u op 18 december graag uitnodigen voor een inloop-avond in het dorpshuis van Kamperland. Uiteraard is tijdens de avond gelegenheid om uw vragen te stellen.

Locatie: Dorpshuis Casembroot in Kamperland
Datum: 18 december vanaf 19.00 uur

Klik hier voor de uitnodiging


Zwerfvuil verzamelen

In samenwerking met basisschool de Kamperschouw werd er zwerfvuil verzameld. Wethouder van der Maas gaf op vrijdagmiddag 16 september het startschot.

Maar liefst 37,5 kilo zwerfvuil werd er door scholieren van groep 7 en 8 opgehaald. Dit verdiende uiteraard een lekker drankje, wat werd verzorgd door de Albert Heijn.

Wij zijn een supporter van schoon, u ook?

20160916_142548_resized 20160916_144119_resized 20160916_144221_resized hans-dorpsraad


Inzameling van plastic (volgens het landelijk scheidingsgedrag) moet omhoog naar 80%!

De gemeente krijgt hiervoor een vergoeding van de Stichting Netvang en wel 400,00 euro per ton plastic. Dit dekt bij lange na niet de kosten maar als schoonste gemeente van NL wil de gemeente Noord-Beveland hier wel aan deelnemen.

Onze gemeente heeft het verzamelen uitbesteed aan de ZRD. Klachten en dergelijke moeten ook daar gemeld worden. In meerdere gemeenten word er op deze manier al ingezameld zoals Sluis en Kapelle.

De ZRD geeft aan dat er weinig klachten zijn over wegwaaien en kapot gaan van zakken, de mensen binden ze aan elkaar of leggen ze ergens tegenaan waar ze niet weg kunnen waaien. Om deze reden heeft onze gemeente wel gekozen voor een dikkere kwaliteit zakken om scheuren en dergelijke te voorkomen.

Het inzamelen van het plastic is een succes gebleken in die zin, dat er in de eerste afhaal ronde meer is binnengekomen dan was verwacht.

Waarom er niet gekozen is voor ophalen in de buitengebieden is, dat de verwachte omzet daar laag is, de logistieke route veel extra meters kost en de kans op wegwaaien groter is.

Er zijn nu ook al proeven in verschillende gemeentes met oranje bakken waar plastic/ papier ingezameld wordt. Naast bakken voor blik, glas en groen kan dit in de toekomst er toe leiden dat onze eigen grijze bak niet meer nodig zal zijn. Dit zal echter nog even duren.

Dus kom op mensen inzamelen dat plastic en voor degene die zich nog zorgen maakt over het wegwaaien heeft de ZRD als tip! Vul een lege fles met (wat) water dan maak je de zakken zwaarder.


Rapportage het Lint Verbindt

Dorpsraad Kamperland is natuurlijk al een poosje bezig om te bekijken welke mogelijkheden er zijn om Kamperland levendig te houden. Daaruit vloeide al snel het idee: “Het lint verbindt.” Maar 5 maanden geleden werden de ideeën bekeken en opgezet door de echte specialisten. In augustus 2015 was het zo ver, en de keuze werd gemaakt om met architecten bureau RoosRos en Spacevalue verder te gaan. De reden hiervoor, is omdat de dorpsraad het belangrijk vind dat bewoners en ondernemers ook hierin worden betrokken. In september begonnen de eerste workshops over de Veerweg, brainstorm sessies om precies te zijn. Na veel input van de bewoners, specialistische kijk op bepaalde situaties, ideeën van ondernemers, maar ook gezellige avonden waarbij een grote opkomst was en Kamperlanders aanwezig waren, is hier het rapport uiteraard ook voor jullie terug te lezen. Wij kunnen in ieder geval terugkijken op succesvolle dagen. Bedankt hiervoor!.

Veel leesplezier!

Rapportage Kamperland Het lint Verbindt