logok

Geachte mevrouw Budde,

Naar aanleiding van de bijeenkomst openbaar vervoer van de Zeeuwse Vereniging Kleine Kernen, op 2 februari 2015, stuur ik u hierbij onze reactie t.a.v. de vervoerssituatie op Noord-Beveland.

Het betreft het gedeelte Kamperland-Banjaard v.v.

Dit gedeelte is voor het busvervoer van Connexxion geheel komen te vervallen en zou ingenomen moeten worden door haltetaxi`s.

Dit lijkt ons ongewenst, vanuit de praktische situatie. Je moet dan als openbaar vervoer reiziger wel heel planmatig te werk gaan.

Als lijn 31 vanuit Kamperland zou kunnen blijven aansluiten op lijn 133 zou de bereikbaarheid van Walcheren beter gecontinueerd kunnen worden en v.v.

Het motief om het gedeelte Kamperland-Banjaard te laten vervallen is wellicht het matige gebruik van de mogelijkheid, maar daar tegenover staat dat de mogelijkheid om er gebruik van te maken wel groot is. Zowel voor toeristen als voor regelmatige gebruikers, omwonenden en scholieren lijkt ons dit belangrijk.

Wij verzoeken u ons verzoek in te willen brengen in het daarvoor geƫigende overleg.

Hoogachtend,

W.G. Donker en K. Geldof