Bestuur

Bestuur per september 2023

Toine Bos, voorzitter
Jan van der Kooij, lid
Giel de Kanter, lid
Henk van der Ent. lid
Frank de Vries, lid
Kris Bajic, penningmeester

Adviseurs van het bestuur

Wim Jalink
Hans Driedonks