Belang dorspraad

Belang van de dorpsraad

De gemeente Noord-Beveland vindt het belangrijk om te weten wat er leeft onder de bevolking van Kamperland. Nu is dat soms lastig, omdat we geen aanspreekpunt hebben die de belangen behartigt van alle bewoners van het dorp. Er worden al diverse activiteiten georganiseerd in Kamperland en er zijn buurtverenigingen actief, waar we als gemeente erg blij mee zijn, maar een dorpsraad voor alle bewoners van Kamperland ontbrak nog. Als het goed is komt daar binnenkort verandering in. Een aantal personen uit uw dorp heeft de handen ineen geslagen en afgesproken zich in te gaan zetten voor het oprichten van een dorpsraad voor Kamperland. Ik juich dit soort initiatieven van harte toe, want op deze manier creëren we een goede spreekbuis tussen de gemeente en inwoners.

Een dorpsraad is in mijn ogen onmisbaar voor Kamperland, want via deze weg kunnen de problemen die u signaleert en uw ideeën en wensen kenbaar gemaakt worden aan de gemeente. Een dorpsraad helpt ons aan de ene kant om meer inzicht te krijgen in uw lokale wensen en behoeften, zodat wij daar zoveel als mogelijk op in kunnen spelen. Aan de andere kant heeft de dorpsraad ook de taak om u te betrekken bij de gemeentelijke plannen, draagvlak te creëren voor gemeentelijke plannen en om u als bewoners te laten zien dat u medeverantwoordelijk bent voor uw eigen leefomgeving.