Naar aanleiding van de gepresenteerde stukken tijdens de bewonersavond op 4 juli, konden geïnteresseerden tot 1 augustus een reactie indienen. In deze bijlage vind u de vragen en de bijhorende antwoorden.

Antwoorden informatie avond 4 juli