In maart 2013 is bij de dorpsraad van Kamperland het idee ontstaan voor een 4 pleinenplan. Net als de gemeente maakte ook de dorpsraad zich zorgen over de verpaupering en leegloop van winkels en horeca door de nieuwbouw van het winkelcetrum aan de Ruiterplaatweg. Het 4 pleinenplan is uiteindelijk omgedoopt tot het plan ‘Het lint verbindt’ en dit is weer opgenomen in het grotere plan ‘Rondom Kamperland’.

Gemeente, de dorpsraad en de ondernemersvereniging van Kamperland, hebben samen geprobeerd om de inwoners van Kamperland en de ondernemers zo goed mogelijk te betrekken bij het project. We kunnen nu al wel voorzichtig concluderen dat we erin zijn geslaagd om van de Veerweg, Ruiterplaatweg en verdere omgeving een aantrekkelijk gebied te maken te om doorheen te fietsen of in te verblijven. Daardoor willen ook ondernemers zich weer in de Veerweg vestigen, hebben wij gemerkt. Dit was namelijk het hoofddoel van ons project.

Inmiddels zijn de verschillende verkeersmaatregelen die deeluitmaken van dit project afgerond. Onlangs is namelijk het laatste gedeelte van de Veerweg in Kamperland gereed gekomen.

We willen de afsluiting graag een feestelijk tintje geven. Daarom hebben wij iedereen die heeft meegewerkt aan het project, maar ook alle overige belangstellenden, zoals de bewoners en ondernemers van Kamperland, uitgenodigd voor een afsluitende bijeenkomst onder het genot van een hapje en drankje.

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdagmiddag 11 oktober aanstaande om 16.30 uur. U kunt ons dan vinden aan de Veerweg nummer 76 bij Amable.