Welkom

Laatste nieuws

Elke bestuurvergadering begint met een inloopmoment voor uw vragen en opmerkingen. Van harte welkom tussen 19.00 en 19.30 uur in het Casembroothuis aan het Alexiaplein.

Datums bestuursvergaderingen DORAK – 2023

Datums bestuursvergaderingen 2023

  • dinsdag 28 februari
  • woensdag 12 april
  • dinsdag 23 mei
  • woensdag 5 juli
  • dinsdag 15 augustus
  • woensdag 27 september
  • maandag 6 november (jaarvergadering met inwoners)
  • woensdag 20 december

De Dorpsraad is er voor de bewoners van Kamperland

In december 2010 is de dorpsraad Kamperland vanuit een bewonersinitiatief ontstaan nadat de Gemeente Noord-Beveland zich had uitgesproken om in elke kern graag een dorpsraad te zien. Sinds de oprichting is er gewerkt aan de personele invulling van de dorpsraad, thans bestaande uit 9 personen. Wat is een dorpsraad? Een dorpsraad heeft niet dezelfde bevoegdheden als een gemeenteraad. Zij neemt geen stelling in vóór of tegen ontwikkelingen van welke aard dan ook, maar geeft de gemeenteraad gevraagd of ongevraagd advies. Bij gebeurtenissen en ideeën die het dorp aangaan en waarbij de gemeente al dan niet betrokken is, kan elke bewoner zijn stem laten horen en zich daarbij in een dorpsraad verenigd of verbonden voelen. Lees meer>>