Welkom

Laatste nieuws

STEM op de DORAK 5 t/m 27 september 2022

RABOCLUBSUPPORT 2022

De Dorak doet in 2022 weer mee met de RABOCLUBSUPPORT. Tussen 5 en 27 september mag u als u lid bent van de Rabobank, uw stem uitbrengen, een stem die geld waard is. De opbrengst gaan we gebruiken voor het organiseren van activiteiten, zoals bijeenkomsten met de bewoners van Kamperland, om zo samen het leven in en het welzijn in Kamperland te bespreken en met adviezen te komen naar de gemeente om zo de burgerparticipatie te dienen en te verstevigen en daarnaast willen we via diverse kanalen kunnen communiceren met de bewoners, zoals een nieuwsbrief huis aan huis.

Stemmen dus!

Dorpsraad is er voor de inwoners

In december 2010 is de dorpsraad Kamperland vanuit een bewonersinitiatief ontstaan nadat de Gemeente Noord-Beveland zich had uitgesproken om in elke kern graag een dorpsraad te zien. Sinds de oprichting is er gewerkt aan de personele invulling van de dorpsraad, thans bestaande uit 9 personen. Wat is een dorpsraad? Een dorpsraad heeft niet dezelfde bevoegdheden als een gemeenteraad. Zij neemt geen stelling in vóór of tegen ontwikkelingen van welke aard dan ook, maar geeft de gemeenteraad gevraagd of ongevraagd advies. Bij gebeurtenissen en ideeën die het dorp aangaan en waarbij de gemeente al dan niet betrokken is, kan elke bewoner zijn stem laten horen en zich daarbij in een dorpsraad verenigd of verbonden voelen. Lees meer>>